KOy Vallilan Puiston Parkki

Maanalainen pysäköintihalli
Kangasalantie 12, Helsinki
4800 brm2

Teimme kohteeseen rakenne- ja elementtisuunnittelun

Tilaajamme kohteessa on Pohjola Rakennus Oy. Pysäköintihallissa on yhteensä autopaikkoja 154 kappaletta sekä kolme maanpäällistä porraskuilua. Pääsuunnittelija ja arkkitehtina kohteessa toimii Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy. Rakentaminen tapahtuu 2021-2023.

Rakennuksen runkona toimii paikallavaletut teräsbetoniseinät ja -pilarit. Kansi on paikallavalettu ja -jännitetty betonikansi. Pohjalaatat ovat vesitiiviitä osin kallionvaraisia ja osin teräsbetonipaalujen tai kaivinpaalujen varaan valettuja teräsbetonilaattoja. Maanalainen pysäköintihalli on pääosin pohjaveden pinnan alapuolella mikä toi oman lisähaasteensa rakennesuunnitteluun. Rakennesuunnittelun vaativuus on poikkeuksellisen vaativa kohteessa.